INTEGRITETSPOLICY

Butik Montern AB värnar om din personliga integritet och eftersträvar att hålla en hög nivå av dataskydd. Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med vår behandling av dina personuppgifter. Denna integritetspolicy förklarar hur dina personuppgifter bearbetas och skyddas samt dina rättigheter. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har några frågor.

Denna integritetspolicy förklarar vilken slags information vi samlar in om dig, hur denna information används, vilka åtgärder vi har vidtagit för att skydda dina personuppgifter och hur vi delar dem. Den beskriver också vilka rättigheter du har i förhållande till dina personuppgifter och hur du kan göra dem gällande.

VEM ANSVARAR FÖR PERSONUPPGIFTERNA SOM SAMLAS IN?

Butik Montern AB (organisationsummer: 559099-3894)

VAD ÄR EN PERSONUPPGIFT?

All slags information som kan knytas till en identifierbar person räknas som personuppgifter. Detta betyder att till exempel kunddata, e-postadresser, telefonnummer och onlineidentifikationer är personuppgifter. Lagen General Data Protection Regulation (GPDR) som från och med 25 maj 2018 ersätter Personuppgiftslagen (PUL) ställer krav på hur personuppgifter hanteras. Ett av dessa krav är att det tydligt framgår hur vi som företag hanterar och använder de personuppgifter vi samlar in.

VILKA PERSONUPPGIFTER SAMLAR VI IN OCH VARFÖR?

De personuppgifter vi samlar in är de du anger i samband med att du lägger order i vår webbshop eller anmäler dig till vårt nyhetsbrev. Nedan följer detaljerad information om vilken typ av personuppgifter vi samlar in vid olika tillfällen och varför, samt hur länge dessa uppgifter lagras.

Vid hantering av beställningar och returer

Behandlingar som utförs:

 • Leverans (inkluderar avisering och kontakt rörande leveransen av beställning/köp)
 • Betalning (inkluderar analys av möjliga betalningslösningar vilket kan innefatta en kontroll gentemot betalningshistorik och inlämning av kreditupplysningar från PayEx Sverige AB)
 • Hantering av reklamations- och garantiärenden

Kategorier av personuppgifter:

 • Namn
 • Personnummer (vid köp på faktura)
 • Kontakt- och leveransuppgifter (adress, e-post och telefonnummer)
 • Betalningshistorik
 • Betalningsinformation
 • Kreditupplysningar från kreditupplysningsföretag
 • Köpinformation (t.ex. vilken vara som har beställts eller om varan ska levereras till annan adress)

Laglig grund:

Fullgörande av köpavtalet. Denna insamling av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt köpavtalet. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi tvingas neka dig köpet.

Lagringsperiod:
Tills köpet har genomförts (inklusive leverans och betalning) och 36 månader därefter i e-handelsplattform i syfte att kunna hantera eventuella reklamations- och garantiärenden samt i 7 år i affärssystem i enlighet med bokföringslagen (1999:1078).

Vid hantering av kundserviceärenden

Behandlingar som utförs:

 • Kommunikation mellan kund och företag (inkluderar telefon, e-post, sociala medier)
 • Utredning av eventuella klagomål- och supportärenden

Kategorier av personuppgifter:

 • Namn
 • Kontaktuppgifter (adress, e-post, och telefonnummer)
 • Korrespondensen
 • Uppgifter om köptillfället och eventuella fel/klagomål

Laglig grund:

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigande intresse av att hantera kundserviceärenden.

Lagringsperiod:

Till dess att kundserviceärenden har avslutats.

Nyhetsmejl

Behandlingar som utförs:

 • Informationsutskick via e-post (nyheter, erbjudanden och inspiration), då alltid med instruktioner om hur du kan avanmäla dig ifrån vidare utskick.

Kategorier av personuppgifter:

 • Namn
 • E-post

Laglig grund:

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigande intresse av att hantera ditt deltagande i nyhetsregister.

Lagringsperiod:

Tills medlemskapet avslutas (kan göras manuellt eller automatiskt p.g.a. inaktivitet under en period om 24 månader).

FRÅN VILKA KÄLLOR HÄMTAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi använder oss av de uppgifter som du själv lämnar till oss eller som vi samlar in utifrån dina köp. Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Du kan se mer detaljerat under ”Vilka personuppgifter samlar vi in om dig som kund och varför?”

VILKA KAN VI KOMMA ATT DELA DINA UPPGIFTER MED?

För att vi ska kunna erbjuda ovannämnda tjänster och våra åtaganden gentemot dig som kund delar vi dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Personuppgiftsbiträden behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner och hjälper oss med betaltjänster, transporter och marknadsföring. Detta sker endast för ändamål för vilka vi har samlat in informationen och endast till företag som kan lämna tillräckliga garantier gällande säkerhet och sekretess för personuppgifter.

Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part.

Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med:

 • Transporter/leveranser (PostNord)
 • Betalningslösningar (betaltjänstleverantörer, PayEx Sverige AB och iZettle AB)
 • Marknadsföring (nyhetsbrev och sociala medier)

VAD HAR DU FÖR RÄTTIGHETER SOM REGISTRERAD?

Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig. Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade eller raderade. Vi kan inte radera dina uppgifter då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel obetalda fakturor. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att låta oss använda uppgifterna för marknadsföring genom att avanmäla dig från vårt nyhetsbrev. Du kan också kontakta oss genom att skicka brev, e-post eller ringa. Nedan följer mer detaljerad information om dina rättigheter som registrerad.

Rätt till tillgång (s.k registerutdrag) Vi är alltid öppna med hur vi behandlar dina personuppgifter och ifall du vill ha en djupare insikt kan du begära att få tillgång till uppgifterna.

Tänk på att ifall vi mottar en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa en effektiv hantering av din begäran och att informationen lämnas till rätt person.

Rätt till rättelse. Du kan begära att dina personuppgifter rättas om uppgifterna är felaktiga.

Rätt till radering. Du kan bland annat begära radering av personuppgifter vi behandlar om uppgifterna inte länge är nödvändiga för de ändamål som de samlades in för. Skulle vi behandla uppgifterna på ett olagligt sätt har du också rätt till radering.

Rätt till begränsning. Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas.

Direktmarknadsföring. Du har möjlighet att invända mot att dina personuppgifter behandlas till direktmarknadsföring. Med direktmarknadsföring avses alla typer av uppsökande marknadsföringsåtgärder (t.ex. via e-post)

VAD ÄR COOKIES OCH HUR ANVÄNDER VI DET?

Cookies är en textfil som består av bokstäver och siffror som skickas från vår webbserver och sparas på din webbläsare eller enhet. Cookies används för att möjliggöra funktioner och ge statistik om ditt besök. Du kan själv konfigurera inställningarna för cookies i din webbläsare.

De cookies vi använder förbättrar normalt sett de tjänster vi erbjuder. Några av våra tjänster behöver cookies för att fungera korrekt, medan andra förbättrar tjänsterna för dig. Vi använder cookies för övergripande analytisk information avseende din användning av våra tjänster. Vi använder även cookies för att kunna rikta relevant marknadsföring till dig.

Denna webbplats använder cookies för att hantera artiklar i varukorgen och för vissa funktioner som endast ska visas en gång per besökare. Om du stänger din webbläsare och senare kommer tillbaka till butiken så sparas dina inställningar och artiklar i varukorgen med hjälp av cookies. Vi använder även cookies för att kunna anpassa och göra information och marknadsföring så relevant som möjligt för dig.

Tredjepartscookies

Vi använder Google Analytics, AdWords och Facebook som också sätter cookies, detta för att få en bild av hur våra besökare använder webbplatsen. Dessa cookies innehåller inte identifierande information om vem du som besökare är.

ANSVARIG FÖR PERSONUPPGIFTER

Butik Montern AB
Fredriksdalsgatan 5a
41265 Göteborg

Telefon: +46 707-300 819
E-post: order@montern.se

Vårt organisationsnummer är 559099-3894

 

Integritetspolicyn uppdaterades senast 2018-05-24